Compositions

Compositions

Raagmala (thread of 18 raga) – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

(Raagas: Yaman, Des, Shree, Jogiya, Bairagi, Brindavani Sarang, Pooriya, Shuddh-Sarang, Kanada( Shuddh-Kanada), Darbari, Madhuvanti, Bahar, Basant, Jog, Nat, Sohni, Shankara & Bhairavi)

 

Yaman Bamayna Bandish – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Kirvani Thumri – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Kirvani Trivat- written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

Raag Patdeep – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Sufi Raagmala – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

(Raagas: Multani, Shyamkalyan, Gavati, Charukeshi, Purvi, Marwa, Saraswati, Shuddha Sarang, Bahar, Jogkauns, Maand, Kirwani,Miya Malhar, Nat, Gaud-Malhar, Mishra Khamaj & Nand)

 

Raag Bhairavi – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Saraswati – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Charukeshi Part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Charukeshi Part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Lalit Part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Lalit Part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Bhinna Shadaj- written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

 

 

Raag Ahir Bhairav – part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

 

Raag Ahir Bhairav – part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

 

Raag Yaman – part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Yaman – part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Haunsdhwani- part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Haunsdhwani- part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Madhuranjani- part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Madhuranjani- part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Madhuvanti- part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Madhuvanti- part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Vachaspati- part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Vachaspati- part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Nanak Malhar – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Vrindavani Sarang Part 1 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee

 

Raag Vrindavani Sarang Part 2 – written and composed by Pt. Pritam Bhattacharjee